ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο Blog, Fitness and tagged test, tag

  • Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση θέσης σε έως 4 μαθήματα, σε διάστημα 2 ημερών.
  • Ο μέγιστος αριθμός κρατήσεων θέσης σε ομαδικά μαθήματα, ορίζεται σε 2 ανά ημέρα.
  • Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση θέσης 48 ώρες πριν την έναρξη του συγκεκριμένου μαθήματος, στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
  • Η διαδικασία της κράτησης ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωσή της από τον υπεύθυνο Instructor, 10 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος και μέχρι την ακριβή έναρξή του. Στην περίπτωση που παρευρεθείτε μέσα στην αίθουσα εντός του πρώτου δεκάλεπτου του μαθήματος και υπάρχει ακόμα διαθέσιμη θέση, μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα, ωστόσο η διαδικασία των παρουσιών έχει ολοκληρωθεί και δεν μεταβάλλεται, ώστε να μην επηρεαστεί η ροή του μαθήματος.
  • Μετά το πέρας του παραπάνω δεκάλεπτου, οι κρατήσεις παύουν να ισχύουν και εξυπηρετούνται πρώτα τα άτομα που βρίσκονται σε αναμονή (μέσω του HP Application waiting list), και στη συνέχεια όσα Μέλη δεν έχουν κάνει κάποια κράτηση.
  • Εάν τελικά δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε σε κάποιο/α από τα μαθήματα για τα οποία πραγματοποιήσατε κράτηση, παρακαλούμε όπως τα ακυρώσετε μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξή τους.
  • Σε περίπτωση που δεν ακυρώσετε κάποια κράτηση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν αυτό επαναληφθεί έως και 3 φορές, ως penalty, χάνετε τη δυνατότητα κράτησης σε επόμενα μαθήματα για διάστημα 3 ημερών.

Δημοσιεύθηκε στο Blog, Fitness and tagged test, tag.